top of page

סדנת קלפי אבראכדברא

  • 3 שע'
  • המחיר ייקבע עם הלקוח
  • Customer's Place

Service Description

יעדי הסדנה: 1. הצגת כלי לשיפור השיח הרפואי-טיפולי ע"י שאלת שאלות פתוחות מעולם ה CBT והריאיון המוטיבציוני באמצעות שימוש בקלפי "אברא כדברא" . מטרות: בסיום הסדנה: הלומד יחווה את ביטויי הקשר בין המחשבה, ההרגשה וההתנהגות . הלומד ירחיב את יכולותיו לשאול שאלות פתוחות בשיח הטיפולי. הלומד יתרגל שימוש בקלפים במצבים שונים במפגש. הלומד יתרגל זיהוי של מחשבה אוטומטית, עיוותי חשיבה וסווגן. הלומד יתרגל טכניקות לאתגור חשיבה/קוגניציות ליצירת שינוי לכיוון של חשיבה נכונה וריאלית להשגת מטרות לקידום הטיפול. הלומד יתרגל שימוש בכלים פסיכו-חינוכיים בעבודתו הטיפולית באמצעות שימוש בקלפים. הלומד יתרגל כלים באמצעות הקלפים לחקר התנהגות המטופל. הלומד יתרגל שימוש בקלפים לצורך הגדרת והשגת מטרות ריאליות טיפוליות . שיטות : הוראה בקבוצה קטנה 15-17 רופאים/אחיות/עו"ס/ מרפאים בעיסוק. תרגול עצמי (של הלומד על עצמו) של כלים מעשיים מתחום ה- CBT/ ראיון מוטיבציוני/תפקיד המשפחה. שימוש במשחקי תפקידים שימוש בקלפים טיפוליים . משך הסדנה: 3 שעות מורי הסדנה: כל סדנא תועבר על ידי רופא ועובד סוציאלי מומחה בפסיכותרפיה CBT


פרטי איש הקשר

+ 972522790349

abracadabramedcards@gmail.com

Israel

bottom of page