51276374_2222650087952381_43104023003602

סדנת קלפי אבראכדברא

יעדי הסדנה:

 •  הצגת כלי לשיפור השיח הרפואי-טיפולי ע"י שאלת שאלות פתוחות מעולם ה CBT והריאיון המוטיבציוני באמצעות שימוש בקלפי "אברא כדברא" . 

מטרות בסיום הסדנה: 

 • הלומד יחווה את ביטויי הקשר בין המחשבה, ההרגשה וההתנהגות .

 • הלומד ירחיב את יכולותיו לשאול שאלות פתוחות בשיח הטיפולי. 

 • הלומד יתרגל שימוש בקלפים במצבים שונים במפגש. 

 • הלומד יתרגל זיהוי של מחשבה אוטומטית, עיוותי חשיבה וסווגן. 

 • הלומד יתרגל טכניקות לאתגור חשיבה/קוגניציות ליצירת שינוי לכיוון של חשיבה נכונה וריאלית להשגת מטרות לקידום הטיפול. 

 • הלומד יתרגל שימוש בכלים פסיכו-חינוכיים בעבודתו הטיפולית באמצעות שימוש בקלפים.

 •  הלומד יתרגל כלים באמצעות הקלפים לחקר התנהגות המטופל.

 •  הלומד יתרגל שימוש בקלפים לצורך הגדרת והשגת מטרות ריאליות טיפוליות

שיטות:

 • :הוראה בקבוצה קטנה 15-17 רופאים/אחיות/עו"ס/ מרפאים בעיסוק. 

 • תרגול עצמי (של הלומד על עצמו) של כלים מעשיים מתחום ה- CBT/ ראיון מוטיבציוני/תפקיד המשפחה. 

 • שימוש במשחקי תפקידים שימוש בקלפים טיפוליים .

משך הסדנה: 3 שעות
מורי הסדנה: כל סדנא תועבר על ידי רופא ועובד סוציאלי מומחה בפסיכותרפיה CBT